DEPARTAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES 

Des del Gabinet oferim reeducacions psicopedagògiques específiques per als trastorns d’aprenetatge.

Aquestes sessions de reeducació estan destinades a nens i a joves amb dificultats concretes d’aprenentatge, així com la falta de planificació i organització del temps i les tècniques d’estudi.

Els trastorns d’aprenentage que atenem són els següents: 

  • Trastorn per Dèficit d’ Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA) o (TDAH).
  • Dislèxia.
  • Disortografia.
  • Disgràfia.
  • Discalcúlia.
  • Altres dificultats vinculades amb les àrees de: atenció, concentració, percepció viso-espaial, memòria, comprensió verbal, raonament lògic, abstracció, raonament matemàtic i lateralitat creuada.