DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Treballem en diverses especialitats de psicologia per oferir un diagnòstic, orientació i tractament psicològic infantil, juvenil i adult.

PSICOLOGIA CLÍNICA

Psicologia Infantil i Juvenil (teràpia infantil i per a joves):

Avaluació i diagnòstic en:

 • Trastorns de l’aprenentatge
 • Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
 • Trastorns de conducta.
 • Trastorns de l’eliminació.
 • Trastorns de l’estat d’ànim.
 • Trasastorns d’ansietat.
 • Trastorn obsessiu – compulsiu.
 • Trastorn de la conducta alimentària.
 • Trastorns psicòtics.
 • Superdotació.
 • Retard mental
 • Trastorns de la son.

Psicologia d’adults:

Diagnòstic i Tractament:

 • Trastorns d’ansietat.
 • Depressions i manies.
 • Esquizofrènies i altres psicosis.
 • Trastorns de personalitat.
 • Trastorns de l’alimentació i de la imatge corporal.
 • Trastorns de la conducta sexual i problemes de parella.
 • Drogodependències i altres addiccions.
 • Trastorns en l’envelliment.

PSICOLOGIA FORENSE

La Psicologia Forense es una especialitat de la psicologia. El psicòleg forense emet informes que poden ser utilitzats com a prova en un procés judicial, aportant informació necessària en el context que s’ha sol·licitat. En definitiva, assessorant l’estament jurídic sobre una petició concreta.

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

FAMÍLIA

 • Plans de Parentalitat.
 • Guarda i custòdia dels menors.
 • Establiment de sistemes de contacte i seguiment.
 • Valoració canvis per modificacions de mesures.
 • Adopció, impugnació de tuteles.
 • Efecte psicològic de la separació o divorci.
 • Processos de nul·litat del matrimoni.
 • Valoració-Privació de la pàtria postestat.
 • Prorègim de visites.
 • Processos d’emancipació de menors d’edat.

CIVIL

 • Incapacitats legals
 • Internaments psiquiàtrics voluntaris/involuntaris
 • Esterilització de discapacitats
 • Capacitat testamentària i impugnació de testaments
 • Valoració de seqüeles psicològiques
 • Canvis de sexe

TERÀPIA ONLINE

És un servei que permet als nostres pacients la possibilitat de seguir un tractament psicoterapèutic amb el seu professional de referència a través de l’ordinador. Si per motius aliens a la teràpia (ja sigui un viatge, per motius laborals, etc.) no pot seguir la consulta presencial al centre, l’equip de professionals del Gabinet Psicològic JUDITH DE GEA ofereix una consulta online (Skype).

BENEFICIS PER AL PACIENT:

 • No necessita desplaçar-se.
 • Guanya temps
 • Augmenta la seva disponibilitat
 • Estalvia costos
 • Guanya en predisposició i fidelitat

CONTRACTAR SERVEIS ONLINE:

Primer de tot, el que ha de fer és ….

Escriure mitjançant un e-mail a jdegealancho@copc.cat de forma clara i precisa el seu problema per poder preparar adequadament la resposta d’assessorament. Si vol contractar un servei per videoconferència (Skype), indiqui quins dies i horaris li venen millor per realitzar la primera sessió.

FORMA DE PAGAMENT:

* Mitjançant transferència bancària en el número de compte que li facilitarem prèviament. 
Una vegada rebut el e-mail amb el motiu de la consulta i el pagament, es donarà per iniciat el servei. Si es tracta d’una consulta d’orientació es procurarà enviar la resposta en el termini de 24 – 72 hores (dies laborable). Però si contracte el servei de videoconferència contactarem en 24 hores (dies laborables) per confirmar la data i hora de la primera sessió. 

Per més informació, no dubti en contactar amb nosaltres.

TERÀPIES GRUPALS

Teràpies grupals per nens, adolescents i adults. Tractament en habilitats socials, control d’impulsivitat, relaxació, complementaris al tractament clínic individualitzat.